PODATEK DOCHODOWY

Wszyscy, którzy podejmują pracę w Holandii mają obowiązek wystąpienia o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej i ubezpieczeniowej, numeru BSN (dawniej SOFI). O nadanie tego numeru musisz udać się do najbliższego Urzędu Skarbowego - Belastingdienst bądź otrzymasz go po podjęciu pracy.

Pracując w Holandii pracownik jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego. Zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii i posiadała tzw. BSN numer. Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana jest przez pracodawcę od miesięcznej kwoty brutto dochodów.

Rozliczenie podatkowe z holenderskim Urzędem Skarbowym

Pracownik ma obowiązek rozliczenia się z holenderskim urzędem skarbowym, gdy otrzyma z urzędu skarbowego druk, albo formularz o nazwie C-biljet lub jakiekolwiek pismo z nakazujące złożyć zeznanie podatkowe. W Holandii nie ma obowiązku rozliczenia się z podatku, ale trzeba pamiętać, że gdy nie złożymy zeznania to przepadnie zwrot zaliczki na podatek dochodowy.

Urząd holenderski dzieli podatników na dwie grupy. Pierwsza, to osoby, które mieszkają w Holandii (niezależnie od obywatelstwa) i są to wtedy krajowi podatnicy. Druga to podatnicy zagraniczni, którzy mają tylko źródło dochodów w Holandii, natomiast mieszkają poza granicami kraju. Ma to znaczenie podczas rozliczania się z holenderskim fiskusem.

Jeżeli miałeś w danym roku podatkowym meldunek w Holandii (przez pewną część roku), potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie M-biljet.

Jeżeli byłeś z kolei zameldowany w Holandii przez cały rok, wtedy potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie P-biliet Jeśli pracownik był zameldowany cały rok w Holandii i wynajmował tam mieszkanie lub posiada tam nieruchomość to rozliczenia trzeba dokonać na formularzu P, w celu odliczenia ulg związanych z utrzymaniem domu.
Jeśli pracownik był zameldowany cały rok w NL ale nie wynajmował mieszkania i nie ponosił z tego tytuł kosztów to można ograniczyć się do rozliczenia na formularzu T-bijlet, który stanowi skróconą formę formularza P (bez możliwości odliczenia ulg).
Dla pozostałych osób, które nie były zameldowane w Holandii formularzem do rozliczenia jest TC-bijlet.

Inspektor holenderskiego urzędu skarbowego ma 3 lata na złożenie i wysłanie decyzji
podatkowej tzn. na ostateczne rozliczenie osoby (wydaje wtedy dokument Aanslag). Wcześniej może wysłać dokument wstępnego rozliczenia (Voorlopige aanslag).

Terminy składania zeznań podatkowych

 • Jeżeli zeznanie zostanie złożone do 1 kwietnia za rok bieżący, wówczas zwrot  podatku nastąpi w ciągu 3-6 miesięcy.
 • Jeżeli natomiast zeznanie zostanie złożone po 1 kwietnia, wtedy zwrot podatku nastąpi w okresie do 12 miesięcy.


Obecnie rozliczany jest podatek za następujące lata:

Aktualne terminy rozliczeń
Rok podatkowy Termin składania formularzy
2007 do 31 grudnia 2012
2008 do 31 grudnia 2013
2009 do 31 grudnia 2014
2010 do 31 grudnia 2015
2011 do 31 grudnia 2016

 

Jaaropgaave

Podstawą rozliczenia podatku holenderskiego jest przedłożenie holenderskiej karty podatkowej tzw. jaaropgaave. Wszyscy pracodawcy holenderscy na zakończenie roku podatkowego oraz po zakończeniu umowy o pracę zobowiązani są wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzające wysokość odprowadzonych podatków. Mają na to czas do połowy marca.

Jaaropgaaf to oficjalny, urzędowy formularz, na którym wyszczególniona jest kwota całkowitych zarobków oraz suma zapłaconych podatków. Jeżeli w danym roku pracownik był zatrudniony u różnych pracodawców, rozliczenie roczne powinien wysłać każdy z nich.

Przy wypłacie wynagrodzenia (cotygodniowo lub comiesięcznie) pracownik otrzymuje dokument "salarisstrok" zawierający rozliczenie wynagrodzenia za dany okres.


Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo rozliczyć swój podatek dochodowy  z Holandii za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


 

ULGI PODATKOWE W HOLANDII

Ulga na dzieci mieszkające u rodziców  (combinatiekorting)
następujące warunki:

 • w 2010 roku do gospodarstwa domowego przez co najmniej sześć miesięcy należało przynajmniej jedno dziecko, które w dniu 31 grudnia 2010 roku nie ukończyło jeszcze 12 lat,
 • w okresie tym dziecko zameldowane było pod Państwa adresem zamieszkania,
 • w przypadku gdy rodzice dziecka nie mieszkają razem, może ono być zameldowane także pod adresem zamieszkania drugiego rodzica,
 • zarobki uzyskane przekroczyły 4.619 euro.

Ulga na dzieci mieszkające u rodziców wynosi 112 euro (lub 54 euro, jeśli ukończyli Państwo 65 lat).

Partner fiskalny
Jeśli w 2010 roku mieli Państwo partnera fiskalnego, ulgę na dzieci mieszkające u rodziców mogą uzyskać zarówno Państwo, jak i Państwa partner, jeśli wspólnie spełniają Państwo warunki.

Dodatkowa ulga na dzieci mieszkające u rodziców(aanvullende combinatiekorting)
następujące warunki:

 • 2010 roku mogli Państwo uzyskać ulgę na dzieci mieszkające u rodziców,
 • 2010 roku nie mieli Państwo partnera fiskalnego,
 • 2010 roku mieli Państwo partnera fiskalnego i mniejsze niż on dochody.


Dodatkowa ulga na dzieci mieszkające u rodziców wynosi 746 euro (lub 350 euro, jeśli ukończyli Państwo 65 lat).

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko(alleenstaande-ouderkorting)
następujące warunki:
- 2010 roku przez ponad sześć miesięcy nie posiadali Państwo partnera fiskalnego,
- tym okresie w Państwa gospodarstwie domowym zamieszkiwały jedynie dzieci, które w dniu 31 grudnia 2010 roku nie ukończyły 27 roku życia,
- tym okresie utrzymywali Państwo zasiłek rodzinny (lub porównywalne świadczenie z zagranicy),
- tym okresie dziecko to zameldowane było pod Państwa adresem zamieszkania.

Dopuszcza się sytuację, w której Państwa dziecko posiadało własne dochody lub majątek. Ocenimy, czy ich wysokość była wystarczająca, by dziecko samo zapewniło sobie utrzymanie, w którym to przypadku nie uzyskają Państwo ulgi dla rodzica samotnie wychowującego dziecko ani dodatkowej ulgi dla rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko wynosi 945 euro (lub 440 euro, jeśli ukończyli Państwo 65 lat).

Dodatkowa ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko(aanvullende alleenstaande-ouderkorting)
następujące warunki:

 • w 2010 roku mogli Państwo uzyskać ulgę dla rodzica samotnie wychowującego dziecko,
 • uzyskali Państwo dochody,
 • w 2010 roku do Państwa gospodarstwa domowego przez okres co najmniej sześciu miesięcy należało co najmniej jedno dziecko, które w dniu 31 grudnia 2010 roku nie ukończyło jeszcze 16 roku życia,
 • w tym okresie dziecko to zameldowane było pod Państwa adresem zamieszkania.

Dodatkowa ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko wynosi 4,3% (lub około 2,01%, jeśli ukończyli Państwo 65 lat) Państwa dochodów. 

Dodatkowa ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko wynosi maksymalnie 1.513euro (lub 704 euro, jeśli ukończyli Państwo 65 lat). 

Ulga na współmałżonka lub współ domownika (algemene heffingskorting); "ROZŁĄKOWE"


Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o poszczególne ULGI PODATKOWE za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Do góry